Skicka efter gratis klamydiatest via SMS

  1. SMS:a klamydia följt av mellanslag ditt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) till 72120. Exempel: klamydia 840101-1234
  2. Inom någon minut kommer ett SMS som bekräftar din beställning.
  3. Några dagar senare kommer provet hem till din folkbokföringsadress i ett diskret kuvert.