Om tjänsten

Beställning

Provet ska endast användas av dig och är kopplat till dina personuppgifter. All provtagning och behandling är gratis. Om du uppger din e-post eller ditt mobilnummer så meddelar vi dig när provsvaret är klart (inga provsvar skickas med e-post eller SMS).

Hur fungerar provet?

Provtagningen är ett urinprov för män och ett slidprov för kvinnor. Instruktion medföljer. Det är viktigt att du inte har kissat de senaste två timmarna före provtagningen.

Provet och remissen ska du sedan skicka i ett förfrankerat och adresserat kuvert till Virologiska laboratoriet.

Hur kollar jag mitt svar?

I ditt brev från klamydia.se finns din personliga kod. Koden skall du spara och förvara som en värdehandling. Cirka 10 dagar efter inskickat prov alternativt efter att du fått en påminnelse via e-post är provresultatet klart. Provsvaret får du genom att skriva in din kod på klamydia.se.

Vad händer om jag är smittad?

Om du är smittad får du information om var du kan vända dig för undersökning. Med hjälp av din personliga kod kan läkaren se att du har lämnat ett positivt prov. Behandlingen är enkel och gratis. Du får antibiotika i 7–10 dagar. Behandlingsbrevet kan du skriva ut och tas med till din läkare. Brevet fungerar som en remiss för behandling och partnerspårning. Om du inte kan skriva ut brevet kan du ta med koden till läkaren.

Om jag har glömt min personliga kod?

Du kan inte få ditt provsvar utan att ha en kod. Om du glömt din kod skickar vi dig en ny.

Är du orolig över något annat?

Observera att testet bara visar klamydia i underlivet! Om du är orolig för andra könssjukdomar ska du uppsöka läkare.

Hur vanligt är klamydia?

Se vår statistik för att få veta hur många som har klamydia bland de som provtagit sig via klamydia.se.

Så startade tjänsten

Tjänsten började september 2004 som ett forskningsprojekt med ekonomiskt stöd från Folkhälsoinstitutet och i samarbete med institutionerna för Folkhälsa och klinisk medicin och Klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Syftet med projektet var att underlätta klamydiaprovtagningen och finna orsaker till en ökad risk för klamydia. År 2006 sattes tjänsten i bestående drift i Västerbottens län och Västra Götalandsregionen i samarbete med Smittskyddsenheterna och Folkhälsokommittén i Västra Götaland. Under 2008 togs Klamydia.se i drift i Sörmlands län och Gävleborgs län. År 2010 driftsattes tjänsten i Värmland och 2014 togs tjänsten i drift på Åland under namnet Klamydia.ax. Tjänsten drivs av Karlsson & Novak Medical AB i Sverige.

 

 

Svar på vanliga frågor