Information om klamydia

Mycket smittsam

Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom (eller kvinnlig kondom, femidom), då slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och oralsex. Klamydia smittar inte genom handslag, bastubänk, kläder, handdukar eller toaletter. Vid förlossning kan barnet smittas av mamman om hon har klamydia med komplikationer som följd.

Vem får klamydia?

Eftersom klamydia är så vanligt riskerar alla som har samlag utan kondom (eller kvinnlig kondom, femidom) att smittas.

Den vanligaste könssjukdomen

Klamydiainfektion är den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektionen.

Inga symtom

De flesta, både män och kvinnor, som är infekterad med klamydia har inga symtom men kan ändå föra smittan vidare. Symtom, om de finns, kommer en till tre veckor efter smittan och vanligast är flytningar och sveda när man kissar. Kvinnor kan få blödningar. Bakterier kan också ligga vilande långa tider och sedan plötsligt ge besvär eller leda direkt till komplikationer.

Barnlöshet och följdsjukdomar

Obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion som i sin tur kan leda till utomkvedshavandeskap eller framtida barnlöshet. Mannen kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation, samt troligen nedsatt fertilitet. Både män och kvinnor kan få ögoninfektion och ledinflammation. Klamydiainfektion hos mamman kan under förlossningen smitta barnet med infektion i ögon och lungor som följd. Ett barn som infekterats med klamydia i lungorna löper större risk att få astma senare i livet.

Hur testar jag mig?

Idag krävs endast ett urinprov för män och ett slideprov för kvinnor. Provet kan tas hemma med ett klamydiaprov från klamydia.se. Provet kan också göras på vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning och är gratis. Det tar ca en vecka att få provsvar.

Antibiotika botar

Klamydiainfektionen botas med antibiotika och ingen efterbehandling behövs. Partners måste också undersökas. Både läkarbesök och medicin är gratis.

 

Svar på vanliga frågor