Skicka efter gratis klamydiatest via SMS

1. SMS:a klamydia följt av mellanslag ditt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) till 72120. Exempel: klamydia 840101-1234

2. Inom någon minut kommer ett SMS som bekräftar din beställning.

3. Några dagar senare kommer provet hem till din folkbokföringsadress i ett diskret kuvert.

  • Beställ
  • Provsvar
  • Information
  • Kontakt